Perunkirjoitukset, ositukset, sopimusjaot ja neuvonta kauttamme. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän tila.

Verohallintoon perukirja on annettava siten, kuin se laissa säädetään.

Kysy lisää palvelusta soittamalla 0400 354 477

Lisätietoja perunkirjoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä löytyy Verohallinnon sivuilta.

Läheisen kuolema ja pankkiasiointi

Vainajan elinaikanaan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa. Hanki virkatodistus osoittaaksesi osakkuutesi kuolinpesään, jos asioit esim. pankissa.

Yksikin osakas saa lopettaa kuolinpesän tilille aiemmin sovitut toistuvat maksut. Mikäli kuolinpesässä on rajoitetusti varoja, varat voi säästää hautaukseen liittyviä kuluja varten.

Vainajan ja kuolinpesän laskuja voidaan maksaa vainajan tililtä verkko- tai mobiilipankissa edellyttäen, että pankkiin on ilmoitettu pesän osakkaat ja heiltä on saatu valtakirja tai maksupalveluna pankissa.

Seuraavien palveluiden voimassaolo päättyy: e-laskut verkkopankissa, vainajan pankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin, maksu- ja rinnakkaiskortit.

Yksikin pesän osakas saa ennen perunkirjoitusta maksaa kuolinpesän tililtä pesänselvitysvelkoja, kuten kohtuulliset hautajais- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Yksikin pesän osakas voi, jos vainajalla on tallelokero, luetteloida lokeron sisällön yhdessä pankin edustajan kanssa.

Pankkien nettisivulla on kattavaa tietoa kuolinpesän asioiden hoidosta. Pankin hakukenttään voi kirjoittaa esimerkiksi KUOLINPESÄ, jolloin avautuu aiheeseen liittyvä sivu.

Huomioitavaa!

Sukuselvityksen toimitusajat ovat tilapäisesti pitkät, jopa 11viikkoa. Toimitusajat voi tarkistaa rekiserinpitäjän nettisivuilta.

Perunkirjoitusta varten

 • sukuselvitys vainajasta (aukoton virkatodistusketju 15 ikävuodesta lähtien) tilataan seurakunnan aluekeskusrekisteristä https://www.kouvolanseurakunnat.fi/yhteystiedot/keskusrekisteri/aluekeskusrekisteri tai puhelimitse ma-to klo 9-12 puhelin 040 195 2599.
 • sukuselvitys, jos kirjoilla väestörekisterissä myös Digi- ja väestötietovirasto https://dvv.fi/elossaolotodistus   klo 9-12 arkisin puhelin 0295 536 230
 • jos pesän osakas ei ole mainittuna elää vainajan virkatodistuksessa (srk), tulee Digi- ja väestövirastosta hakea tai tilata ns. elossa- todistus
 • Huom!10.1999 jälkeen muutot väestörekisteriin myös sukuselvitys seurakunnasta samoin, jos ollut kirjoilla satunnaisesti sekä seurakunnassa että väestörekisterissä, voi olla tarpeen tilata molemmista sukuselvitys
 • Huom! Jos vainaja on leski ja aiemmin kuolleen puolison kuolinpesä osittamatta ja jakamatta, on sukuselvitys myös aiemmin kuolleesta puolisosta oltava 15v alkaen. Jos aiemmin kuolleen puolison perukirjassa on tallessa virkatodistukset, tai perukirja on Maistraatin (DVV) vahvistama, on se todennäköisesti kattava
 • perinnönjättäjän saldotodistukset kuolinpäivältä (myös S-tili)
 • lesken saldotodistukset samalta ajankohdalta (tulee usein erikseen tilata)
 • aiemmin kuolleen puolison perukirja, jos vainaja kuollut leskenä
 • molemmat puolisot:
 • avioehtosopimus, jos on
 • testamentti
 • ennakkoperinnöt ja lahjat sekä tiedot omaisuudesta, joka ei ole avio-oikeuden alainen
 • irtaimen omaisuuden erittely (osakkeiden: asunto-, pörssi- numerot ja kohteet)
 • mahdolliset rahasto-osuudet
 • kiinteän omaisuuden lainhuutotodistus (maanmittauslaitokselta) tai muu luotettava tieto esim. veroehdotus
 • auton ja peräkärryn rekisterinumero, malli ja auton valmistusvuosi (myös leasing)
 • rekisteröity vene, aseet yms.
 • koti-irtainluettelo ainoastaan vakuutusarvo-omaisuudesta
 • yritysomistus erikseen
 • henkivakuutuskorvaus
 • osuus jakamattomaan kuolinpesään
 • mahdollinen ositus-, erottelu- tai/ja jakokirja
 • muut mahdolliset sopimukset tms.

Velat

 • kaikki velat (osamaksu, pankki yms.)
 • kuoleman johdosta aiheutuneet kulut (hautajaiset, seurakunta mm )
 • puhelinlaskut yms., joita ei ole ehditty maksaa ennen kuolemantapausta eli laskut, jotka on tehty ennen kuolemaa
 • muut mahdolliset kulut.